Disclaimer Website

Met de toegang tot en het gebruik van deze site, stem je als gebruiker in met de volgende voorwaarden en beperkingen.

  • Deze site verstrekt informatie aan je als gebruiker. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die we publiceren onvolledig of onjuist is. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en het gebruik van de site, wijst Huismerk Energie uitdrukkelijk af.

  • De informatie op deze website vullen we aan wanneer dat nodig is. Eventuele wijzigingen kunnen we altijd en onmiddellijk aanpassen, zonder enige kennisgeving.

  • Links naar andere sites en verwijzingen naar informatiebronnen zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze site. Huismerk Energie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, aanbiedingen of andere zaken die andere sites of informatiebronnen vermelden.

  • Huismerk Energie biedt geen garantie voor het continu en foutloos functioneren van deze site. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en het gebruik van de site, wijst Huismerk Energie uitdrukkelijk af. 
  • Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Huismerk Energie worden gereproduceerd of gebruikt. Uitzondering hierop is het downloaden van formulieren en documentatie voor klanten en het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik.

Voorwaarden Berekening

  • De berekening op onze website is met veel zorg en aandacht ontwikkeld en geeft informatie over het voorlopige jaarbedrag en termijnbedrag. Het gaat hierbij om een indicatieve berekening op basis van het door jou opgegeven verbruik of een geselecteerd gemiddeld verbruik.

  • De energierekening wordt voor een groot deel bepaald door overheidsheffingen en netbeheerkosten, bestaande uit transport, aansluiting en onderhoud van energie en het netwerk. De berekening is gebaseerd op een stroomaansluiting t/m 3x25 Ampère, van een woning met verblijfsfunctie en netbeheerkosten van Enexis.

  • Het kan zijn dat je termijnbedrag nog wijzigt, bijvoorbeeld als je daadwerkelijke verbruik aanzienlijk afwijkt van het opgegeven verbruik of als je in een ander netgebied woont. Ondanks onze zorgvuldigheid, kan het zijn dat de informatie in de berekening onvolledig of onjuist is. Huismerk Energie is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van de berekening.

  • De overheidsheffingen in de weergegeven leveringstarieven (rechterkolom) zijn gebaseerd op een maximaal verbruik van 10.000 kWh stroom en 170.000 m³ gas. Boven dit verbruik gelden andere belastingtarieven. 

  • Meer weten over de voorwaarden? Je vindt onze algemene voorwaarden bij het onderdeel voorwaarden onder klantenservice.  

Ga naar de algemene voorwaarden