Samen verduurzamen

Met steun van 1.103 betrokken coöperatieleden bouwde Energiecoöperatie WPN een eigen windpark langs de A15 in Nijmegen-Noord. De vier windmolens van Windpark Nijmegen-Betuwe wekken energie op voor 7.100 huishoudens in de regio. Huismerk Energie werkt samen met de coöperatie om ervoor te zorgen dat de opgewekte energie ook bij de burgers terecht komt. Samen gaan wij voor een duurzame regio!  Kies jij ook voor energie uit Nijmegen en help je mee verduurzamen? 

1.103 burgers bouwden hun eigen windpark

Het windpark wekt energie op voor 7.100 huishoudens in de regio

Met 4 windmolens langs de A15

Windpark Nijmegen-Betuwe in beeld

Het heeft ruim een half jaar geduurd voordat alle 4 de windmolens van Windpark Nijmegen-Betuwe stonden. Resultaat: een prachtig windpark, dat zelfs door Koningin Maxima werd bezocht. Bekijk hier de opbouw en het eindresultaat, mogelijk gemaakt door Energiecoöperatie WPN en fotograaf Gerard van Bree en John Voermans.

Mijlpalen

Benieuwd hoe het allemaal begon? Bekijk de belangrijkste mijlpalen sinds het begin van het project!
 • Opening Windpark Nijmegen-Betuwe

  8 december 2016

  Van donderdag 8 tot en met zaterdag 10 december bruist Windpark Nijmegen-Betuwe van energie tijdens de opening.

 • Start levering van stroom

  1 november 2016

  Naar verwachting gaat Windpark Nijmegen-Betuwe in november voor ongeveer 7.100 huishoudens energie opwekken. 

 • Plaatsing wieken en gondel

  19 augustus 2016
  De gondel en de wieken worden vandaag op de windmolen gezet.
 • Aankomst gondel en wieken

  18 augustus 2016

  De gondel van de windmolen en de wieken komen aan op de plaats van bestemming: de Griftdijk. 

 • Start opbouw windmolen

  15 augustus 2016

  De voorbereiding van de opbouw van de windmolens is gestart. De onderste delen van windmolen 2 (de eerste die gebouwd wordt) worden inmiddels geplaatst.

 • Bouw windpark

  1 mei 2016

  De bouw van het windpark (vier molens) is gestart in mei 2016. De vijfde turbine volgt wanneer ook daarvoor een grondcontract is verkregen.

 • Contracten

  13 augustus 2015

  In 2015 is gewerkt aan het voorbereiden van contracten voor de netinpassing, grond, elektrische werken, verzekering, stroomafname etc.

 • Financiering

  4 mei 2015

  De aanvraag voor SDE+ (Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie) is eind mei 2015 verzonden, half augustus is positief beschikt. Ook is zomer 2015 een lening verkregen van Oost NL. Met banken wordt najaar 2015 onderhandeld over een lening voor het grootste deel van de investering. Najaar 2015 wordt het geld van de ledencertificaten opgehaald.

 • Omgevingsfonds

  20 april 2015

  Najaar 2015 wordt in overleg met bewoners uit de nabijgelegen kernen bepaald hoe zij extra kunnen meeprofiteren uit een omgevingsfonds van het windpark.

 • Uitgifte ledencertificaten

  20 maart 2015

  Voorjaar en zomer 2015 is met een campagne het ledental (stand februari: 400) flink verhoogd, tot zo'n 1500! In juli startte de - zéér succesvolle - voorinschrijving voor ledencertificaten, om het grootste deel van eigen vermogen voor het windpark bij elkaar te brengen.

 • Plan voor financiering en participaties

  25 februari 2015

  Met behulp van een werkgroep en een klankbordgroep van leden is een plan voor financiering en participaties opgesteld, dat op de Algemene Ledenvergadering 25 februari 2015 is vastgesteld.

 • Turbine leverancier

  20 december 2014

  Tussen december 2014 en februari 2015 hebben onderhandelingen plaatsgevonden met turbineleveranciers. Op 27 februari is een voorlopig contract getekend met Lagerwey voor de levering van 5 L100-windmolens.

 • Planningsvergunning

  15 december 2014

  Begin 2015 is de procedure voor de Omgevingsvergunning gestart. Er is één beroep ingediend.

 • Bestemmingsplan

  10 oktober 2014

  Het bestemmingsplan is op 1 oktober 2014 bijna unaniem(!) vastgesteld door de gemeenteraad. Op 6 mei 2015 zijn de beroepen ertegen ongegrond verklaard door de Raad van State.

 • Milieu effect rapport

  1 oktober 2014

  De MER liet in januari 2014 zien dat een rendabel windpark ter plekke goed is in te passen.

 • Windmetingen

  10 oktober 2013

  Vanaf april 2013 tot augustus 2015 is de wind ter plekke gemeten. Het rapport van twee jaar meten geeft aan dat het hard genoeg waait.

Samen met Energiecoöperatie WPN bouwen we aan een duurzame regio

Als Nijmeegse energieleverancier is een van onze belangrijkste doelstellingen het verduurzamen van onze regio. We werken actief samen met lokale partners rondom energielevering, opwek en besparing. Zo brengen we energie weer dichterbij. Onze samenwerking met Windpark Nijmegen-Betuwe is de kers op de taart. Het is voor ons een eer om de energie die in Nijmegen wordt opgewekt te mogen leveren aan de regio. 

Kies jij ook voor energie uit Nijmegen?


Een overzicht van de meest gestelde vragen

 • Hoe kun je investeren in Windpark Nijmegen-Betuwe?

  Helaas is dit niet meer mogelijk. De inschrijving voor Nijmeegse windaandelen is inmiddels gesloten. Wel kun je er nog voor kiezen om energie uit Nijmegen geleverd te krijgen. 

  Is je vraag beantwoord?

 • Hoe wordt het rendement op Nijmeegse windaandelen berekend?

  Energiecoöperatie WPN heeft middels de Algemene Ledenvergadering van februari 2015 besloten windaandelen uit te geven om aan het benodigd eigen vermogen te komen. Met de aanschaf van een windaandeel investeer je door een stukje windpark te kopen. Het gaat daarbij om een aankoop en niet om het uitlenen van geld. Je inleg krijg je daarom niet terug. Ook is er geen vaste rentevergoeding. Wel keert Energiecoöperatie WPN rendement uit op de windaandelen.

  Is je vraag beantwoord?

 • Is de hinder van het windpark samen met de A15 en Betuweroute niet te groot?

  Er mogen geen wettelijk bepaalde normen worden overschreden, maar voor ‘cumulatief effect’ is geen goede regelgeving. Het is een feit dat bewoners van enkele buurtschappen in deze omgeving veel voor de kiezen krijgen. De hinder van de A15 en de Betuweroute zal nog toenemen doordat de A15 binnenkort wordt verbreed en er hier mogelijk een Regionaal Opstap Punt komt (containeroverslag weg-rail). Ook het windpark kan als hinderlijk worden ervaren. De provincie Gelderland en gemeente Overbetuwe onderzoeken of de omwonenden voor dit alles gecompenseerd kunnen worden, inclusief een reële (financiële) mogelijkheid om te vertrekken mochten ze daar voor kiezen. Als het zover komt, kan Windpark Nijmegen-Betuwe daar ook een bescheiden bijdrage aan leveren.

  Is je vraag beantwoord?

 • Waar staan de windmolens van Windpark Nijmegen-Betuwe?

  Je vindt de windmolens aan de zuidkant van de snelweg A15, vanaf knooppunt Ressen gezien richting het westen.

  Is je vraag beantwoord?

 • Waarom 4 windmolens in tegenstelling tot de eerder geplande 9?

  In het oorspronkelijke plan was sprake van negen windmolens. Deze eerste vier windmolens zijn gebouwd op grondgebied van de gemeente Nijmegen. Voor deze molens is het bestemmingsplan goedgekeurd. Over een vijfde windmolen zijn we nog in onderhandeling met de grondeigenaar. Daarom zijn we gestart met de bouw van vier windturbines. In een later stadium komt er mogelijk een vijfde windturbine bij. Het windpark kan met vier windturbines ruim 7.000 huishoudens in Nijmegen en omgeving van duurzaam opgewekte elektriciteit voorzien.

  De 4 meest westelijke windmolens zijn gepland op het grondgebied van de gemeente Overbetuwe. Voor deze molens is het besluitvormingsproces uitgesteld.

  Is je vraag beantwoord?

 • Wat wordt de looptijd van de windaandelen voor Windpark Nijmegen-Betuwe?

  De looptijd van de windaandelen is gelijk aan de economische levensduur van het project (naar verwachting 20 jaar). Aan het einde van de levensduur van de windmolens, worden deze afgebroken en eindigt de looptijd van de windaandelen.

  Is je vraag beantwoord?

WhatsApp met ons

Snel je vraag stellen? Stuur ons een WhatsApp. We zijn het best bereikbaar op werkdagen van 8:30 tot 17:00 uur.

06 - 823 641 18

Direct een gesprek

Liever je vraag persoonlijk bespreken? Bel ons dan gerust en we helpen je graag verder. 

088 - 105 11 22